TARIFE PRACTICATE LA VÂNĂTOARE

în sezonul 2017 / 2018
CERB COMUN
• mascul selecţie: 1 septembrie / 31 decembrie
• mascul trofeu: 10 septembrie / 15 noiembrie

MASA TROFEULUI / KG /TARIF PRACTICAT- EURO / EXEMPLAR
5,01- 5,50     /900
5,51 – 6,00   /1 000
6,01 – 6,50   /1 200
6,51 – 7.00   /1 400
7,01 – 7,50   /1 600
7,51 - 8,00    /2 000
8,01 – 8,50    /2 250
8,51 – 9,00    /2 500
9,01 – 9,50    /2 850
9,51 – 10,00  /3 200
10,01 –1 0,50/3 700
10,51 – 11,00/4 200

Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare / vânător: 80 euro (două ieşiri), 40 euro o ieşire
Tarif pentru o piesă rănită şi nerecuperată 500 euro /exemplar.
În cazul recoltării unui exemplar cu trofeu bizar, preţul acestuia se negociază pe loc între reprezentanţii asociaţiei şi vânator.

CERB COMUN
• femela / tineret 1 septembrie – 15 februarie
- femela 200 euro / piesa
- viţel 100 euro / piesa
- piesa rănită şi nerecuperată 100 euro / piesa

CĂPRIOR
• mascul 1 mai – 15 octombrie
• femela 1 septembrie – 15 februarie
MASA TROFEULUI / GRAME TARIF PRACTICAT EURO / PIESA
până la 300 g inclusiv  /200
301 - 350                      /225
351 - 400                      /250
401 - 450                      /350
451 - 500                      /500
501 - 550                      /600
peste 551g                    /700
Tarif pentru o piesă rănită şi nerecuperată 100 euro/piesa
Tarif de organizare , pentru o zi de vânâtoare / vânător 50 euro două ieşiri, o ieşire 25 euro.
Tarif recoltare femela 100 euro /piesa.
În cazul recoltării unui trofeu bizar, preţul acestuia va fi negociat pe loc între reprezentanţii asociaţiei si vânător.

MISTREŢ Tot anul
Lungimea colţilor armă (cm) Tarif practicat euro/piesa
până la 10,0 inclusiv  /100
10,1-15,0                    /150
15,0-20,0                    /250
20,1-24,0                    /350
24,1-27,0                    /500
27,1-29,0                    /700
Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare/vânător 80 euro ( pânda sau dibuit, două ieşiri, la goană doua goane/zi). O ieşire sau o goana , costă 40 euro.

Femela şi purcel: 1iunie 31 ianuarie

Tarif femela 100 euro/ piesa.
În cazul recoltării unui trofeu bizar, preţul acestuia se negociază pe loc între reprezentanţii asociaţiei şi vânător.

URS BRUN
• 15 septembrie- 30 noiembrie goană
• 15 septembrie- 31 decembrie pândă-dibuit
• 15 martie- 14 mai pândă -dibuit
Punctaj după formula C.I.C. Tarif practicat euro piesa
până la 250 inclusiv  /3 000
251 - 300                   /4 000
301 - 350                   /5 000
351 - 400                   /6 000
Peste 400                   /7 000

Tarif de organizare , pentru o zi de vânătoare/ vânător 200 euro (o ieşire).
Tarif pentru piesa rănită şi nerecuperată 2 500 euro piesa.

LUP
• până la 31 martie
Tarif pentu o piesă recoltată 200 euro/piesa.
PISICA SĂLBATICĂ
• pănă la 31 martie
Tarif pentru piesa recoltată 100 euro piesa.